natural capital for a richer life

Veel gestelde vragen

Klik hieronder op één van de vragen en het antwoord wordt uitgevouwen. Uiteraard kunt u zelf ook een vraag aan ons stellen op info@greensand.nl

Olivijn is één van de meest voorkomende mineralen en er is meer dan 20 maal zoveel aanwezig om al het CO2 te binden.

1. Is er voldoende greenSand olivine?

Olivijn is op elk continent in grote hoeveelheden aanwezig. Het is een mantelgesteente dat bij de vorming van bij de meeste bergketens en bij vulkaanuitbarstingen omhoog is gekomen en aan de oppervlakte te vinden is.

2. Waar wordt olivijn gevonden?

Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O=>2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-
olivijn reageert met water en CO2.

3. Hoe is de reactie?

Ja, de reactie is eenzijdig en het CO2 wordt dus definitief omgezet.

4. Is de reactie definitief?

1 kg greenSand (olivijn) bindt 1,25 kg CO2

5. Hoeveel CO2 bindt 1 kg greenSand olivijn?

Het gaat hier om een natuurlijke verwering van een mineraal. De reactie verloopt langzaam en is onder normale omstandigheden niet geschikt voor industriële processen. Je moet dan uitgaan van een snelheid van 1-10 µm per jaar.

6. Gaat de reactie snel?

De verwering is een reactie die plaatsvindt aan het oppervlak van de steen.
We kunnen de reactie versnellen door het gesteente te vermalen waardoor het oppervlakte vergroot wordt. Meer invloed op de reactiesnelheid zijn: temperatuur, druk, pH-waarde, aanwezigheid van water en CO2 en de mogelijkheid tot uitwisseling van de gevormde ionen.

7. Hoe kunnen we de reactie sneller laten verlopen?

Door het ontrekken van CO2 uit water treedt ontzuring op. Daarbij komen magnesium ionen, bicarbonaat en silica vrij. Deze reststoffen hebben een positieve bijdrage op het leefmillieu op het land en in het water.

8. Wat zijn de neveneffecten?

greenSand is het mineraal olivijn (Mg,Fe)2SiO4 in zandvorm en is een van de milieuvriendelijkste stoffen ter wereld. greenSand gaat de verzuring van grond tegen waardoor bekalken niet meer nodig is. Verder vult het geleidelijk de tekorten aan magnesium aan. Magnesium is een van de hoofdvoedingsstoffen voor planten. Het is essentieel voor de vorming van chlorofyl, het deel van de plant dat zorgt voor groei en voor de groene kleur. greenSand olivijn bevat tevens sporen mangaan, een belangrijk microvoedingsstof voor de groei van de planten. Kortom, greenSand is goed voor uw tuin en gazon.

9. Wat is greenSand olivijn?

Men kan 500 gram per m2 uitstrooien voor optimaal gebruik, dat komt er op neer op 10 kg greenSand over 16 m2. Iedere zak greenSand olivijn is een positieve bijdrage in de klimaatverandering!

10. Hoeveel greenSand kan ik uitstrooien in mijn tuin?

Ze zijn nog niet verhandelbaar op de markt, maar met greenSand CO2 Opruim Certificaten kun je je CO2-uitstoot door ons laten opruimen.

11. Kan men CO2 credits kopen met greenSand?

Nee, net zo onschadelijk als gewone tuinaarde.

12. Is greenSand schadelijk voor huisdieren?

Ja. In greenSand potgrond zitten wel meer meststoffen dan in tuinaarde.

13. Kan ik groente kweken in greenSand potgrond of tuinaarde?

greenSand (olivijn) verbindt zich met CO2 en verweert dan tot bicarbonaat, wat de natuurlijk proces is
Het bicarbonaat verdwijnt als waterige oplossing uiteindelijk naar zee, waar het de verzuring neutraliseert.

14. Wat gebeurt er met greenSand als het eenmaal de CO2 uit de lucht heeft gevangen?

Ja, het is gebroken zand, dus stroever dan strooizand. Het is goed als greenSand olivijn zich met sneeuw mengt. Door de combinatie met vocht komt de werking van greenSand, namelijk het uit de lucht halen van CO2 ten volle tot zijn recht. greenSand werkt door zelfs nadat de sneeuw gesmolten is.

15. Is greenSand effectief tegen gladheid?

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de totale millieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Een uitvoerig LCA (Live Cycle Analyse) onderzoek heeft aangetoond dat het rendement 92% is.

16. Wat is de LCA van greenSand?

Nee. Het delven, vermalen, transporteren en toepassen kost inderdaad energie en geeft CO2 uitstoot, maar het LCA-onderzoek toont aan dat het rendement 92-96% is.

17. Kost het delven, vermalen en transporteren niet veel meer CO2 dan de reactie oplevert?

Als olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en 'valt' uiteen in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer.

18. Wat doet Olivijn precies?

Onder normale omstandigheden gaat de reactie hiervoor te langzaam. Bij hogere temperaturen en druk gaat het heel goed. Er is hiervoor een olivijn-reactor in ontwikkeling!

19. Kan er door middel van olivijn rookgassen gereinigd worden?

Nee deze stoffen zitten niet in olivijn.

20. Zit er Kalium (K) of Fosfor (F) in olivijn?

 

Het greenSand Team

(Dank aan Exact Online voor de foto)