natural capital for a richer life
De wereld redden: van dromen naar doen

Vroeger had je hippies die geloofden dat ze de wereld gingen redden. Ze brachten verandering en nieuwe inzichten maar uiteindelijk gingen de meesten aan het werk en werden yuppies. Dat gebeurde ook Eddy Wijnker, founder van greenSand. In zijn hippie tijd toerde hij met bands als Dizzy Mans Band en Lucifer en bouwde geluidsappara....

Lees meer...

greenSand in Vrij Nederland

Vrij Nederland schreef in december 2015 over greenSand.

Zie hier het artikel op onze website.

Zie hier het orginele artikel.

Drukkerij de Bij ruimt CO2-uitstoot op!
Drukkerij de Bij uit Amsterdam ruimt voor het tweede jaar hun CO2-uitstoot op met greenSand CO2 Opruim Certificaten.
 

 

4% winstuitkering bij greenSand!

Wij laten zien dat groen investeren geld oplevert.

Over 2014 wordt 4% dividend uitgekeerd over verkochte certificaten van 2012 en eerder. Door positieve ontwikkelingen in de markt houden we die 4% ook voor 2015 aan.

Lees meer..

We ruimen weer 139 ton extra CO2 op sinds maart

In maart hebben we weer genoeg producten verkocht om 139.268 kg CO2 op te ruimen.  Dat waren zowel greenSand producten als greenSand CO2 Opruim Certificaten!

greenSand halfverharding bij de Limieten

De parkeerplaats die is aangelegd met greenSand S als halfverharding ligt mooi bij.

Lees meer

Nieuwsoverzicht

Dag van de Praktijk 16 mei

Geplaatst op:
17-5-2013
 

Hoe bereiken we een duurzame kringloop van de bodem? Niet op de manier waarop wij nu met de bodem omgaan. Wel door steenmeel te gebruiken. Dat is in ieder geval de conclusie van de aanwezigen van Dag van de Praktijk op 16 mei te Oudesluis.


Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, Carpay Advies, de Biogeoloog en Melkveebedrijf V.O.F. Van der Harg ging men in op de gevolgen van het gebruik van kunstmest. Het huidige gebruik van de bodem zorgt voor verschraling en verzuring van de grond.  Hierdoor zal het boerenbedrijf te maken krijgen met een verstoorde  kringloop en meer last krijgen van bijvoorbeeld ziektes.

Steenmeel
Steenmeel is een natuurlijk en langzaam werkend alternatief voor de kunstmest. Met steenmeel wordt een natuurlijk proces nagebootst van overstromende rivieren. Deze rivieren lieten vroeger mineraalrijk slib achter, waardoor het land vruchtbaar werd. Tegenwoordig bouwen we dijken en vindt dit proces niet meer plaats. Door steenmeel uit te strooien brengen we het proces terug op het land.

Verzuring van de bodem
Een ander probleem dat besproken werd is de verzuring van de bodem. Steenmeel kan dit probleem tegen gaan. Een mineraal als olivijn kan gemengd worden door steenmeel. Olivijn heeft een ontzurende werking op de grond.  Een gezond pH van de grond is de eerste  stap naar een evenwichtige kringloop en een vruchtbare aarde.

Voor meer informatie over steenmeel kunt u kijken op www.steenmeel.info

Olivijn en Wadpieren, een goede combinatie!